Reiki new earth level two incl 2 verdiepingsdagen 28 november & 14 december

Reiki New Earth level two

Dit tweede level vraagt om een sprong in het mentale & emotionele energielichaam. Het is gelinkt aan het doorbreken van de 3D aardse ‘regels’ en ‘illusies’ waaraan deze wereld verbonden is. Binnen dit proces leer je hoe je tijd & ruimte kan overbruggen. Hoe je snelle groei, kan implementeren binnen voldoende ruimte en integratie. Je zegt vaarwel tegen oude geconditioneerde overtuigingen en gedachten, die je niet langer dienen.

Reiki New Earth is magisch!

en heeft als fundering de teachings van Reiki Usuï &
aanvullende verdieping vanuit de hedendaagse frequenties en maatschappij.

Reiki behandeling

Reiki New Earth level two:

✰ Dit level staat vol in het teken van je emotionele & mentale energielichaam te openen en reinigen. Denk aan alle geconditioneerde overtuigingen en verhalen die je niet langer dienen.

✰Tijdens dit level doorloop je vaak een ware mindf*ck en doorbreek je allerlei illusies, zoals tijd & ruimte. 

✰Met als methodiek dat je Reiki New Earth vanop afstand kan sturen, plus naar je verleden en toekomst (Quantum leaps) leert sturen. Verschillende dimensies en tijdlijnen vloeien door elkaar. 

✰Je ontdekt een super krachtige maar korte methodiek, om affirmaties in te prenten (tatoeëren) in je ziel.

De magie wordt dieper verankerd.

✰Ook hier ontvang je  toegang tot een uitgebreid online portaal met diepgaande GIDS, werkboek, uitgebreide video’s en geleide meditaties. 

Ervaar een vernieuwde verbinding tussen hemel en aarde & seksuele energie, dankzij het sacred wombwerk.

De twee verdiepingsdagen/live dagen van de Reiki level two:

Tijd en locatie

28 november & 14 december 2023 van 11:00 – 16:00

Alkmaar, Alkmaar, Nederland

Over deze twee dagen:

Lieve JIJ,

Hoe zou je het vinden om 2023 in een vernieuwde energie te belichamen?

De Reiki New Earth vindt haar fundering bij Reiki Usuï en is verder getransformeerd naar de energieën van vandaag en morgen.

De methodieken die je aangeleerd krijgt zijn een ware BONUS voor jezelf en je naasten. Echter gaan deze trajecten veel meer over JOUW persoonlijke bewustwording en groei (je hoeft er nadien dus niet persé iets mee te doen, dit MAG en is een meerwaarde).

Dankzij de RNE stap je in een omgeving waarin je jezelf binnen een veilige setting met gelijkgestemden en iemand dat naast je wandelt kan ontdekken.

Wanneer je jezelf nu aanmeldt ontvang je onmiddellijk toegang tot de online academie + community. Je inwijdingen worden vóór de live dagen ingepland en gaan door op afstand. Met dan als prachtige verdieping, de 2 live dagen regio Alkmaar.

Deze mooie groep wordt gefaciliteerd door Goddess Elizabeth.

Schrijf je hier in voor de New Earth reiki level two bij Elizabeth

p.s.: er kunnen maximaal 6 deelnemers per groep worden toegelaten.

✨🌹🧚‍♀️

Ontdek alles wat je dient te weten over het traject via onderstaande link. https://www.newearthteaching.com/reiki-eerste-graad

 

De negen fundamenten gelinkt aan het Reiki New Earth pad:

De Reiki New Earth wordt in de fundering gedragen door negen pilaren, die op zich zelf al een krachtige energie belichamen maar samen gevoegd de persoonlijke & collectieve transformatie kunnen verankeren.

De negen elementen dragen een heilzame energie, die als methodiek worden ingezet om het proces op een diepgaande manier te ondersteunen.

De verschillende elementen zijn volledig gelijkwaardig aan elkaar en staan ook in verbinding met elkaar. Hierdoor liggen er in de gehle beleving van de student diepe lessen en ervaringen verscholen.

Integratie: binnen een Reiki New Earth traject wordt er heel veel aandacht en ruimte geschonken aan integratie en verankering. De huidige maatschappij vraagt om een bewuste creatie van tijd. Tijd waarin de student door middel van ervaren, de lessen ook effectief tot zich neemt voor het leven en niet voor maar even. Dit is één van de GROTE verschillen met de andere Reiki stromingen.

Inwijding: een inwijding omschrijven is onmogelijk, aangezien het een heilzame methodiek is dat enkel de teachers mogen uitoefenen, om in alle zuiverheid het kanaal van een persoon open te zetten voor de hogere frequenties. De inwijding is een sleutelmoment in het leven van de student, waarop deze de bewuste keuze maakt om een portaal te openen naar hogere frequenties. Zodra men doorheen dit portaal is gestapt, kan men niet meer onder dat bewustzijn komen. De inwijding is een heilig moment tussen de student en de teacher, waarin het één-zijn met de Reiki New Earth energie wordt belichaamd. De andere elementen dragen compleet bij in toepassen van de hogere bewustwording in het dagdagelijkse leven.

Heilige symbolen: they are not secret but sacred! In feite kan je de dag van vandaag zo goed als ieder symbool terugvinden op het internet. Het kennen van een symbool, wil echter niet zeggen dat je de heilige werking ervan kan inzetten en begrijpen op een dieper niveau. De heilige symbolen worden ingezet als methodieken vanaf level two. De energie van de level two, in combinatie met de symbolen maakt dat heel wat illusies en overtuigingen die gepaard gaan aan de menselijke ervaring, kunnen worden getransformeerd naar een multidimensionale ervaring.  

Reiki New Earth sessies / behandelingen: hierbij gaan we verder dan de standaard gekende handoplegging als basisoefening van dit systeem. Tijdens level one, zal je inderdaad deze leren toepassen en ontvangen. Echter begrenzen we ons niet binnen een schoolse overdracht. Bewust geven de ruimte voor intuïtie en unieke energieën die mogelijks deel willen uitmaken van de Reiki New Earth sessie, denk aan channelen van lichttaal en werken met essentiële oliën. Ook het verankeren van de wereld als je spiegel, RNE opstellingswerk, sacred wombhealing en communiceren met gidsen kunnen tot een RNE live dag behoren. Dat wat het meest dienende is voor de personen en het collectief wordt uitgedragen in vertrouwen

Online portaal: ook hier koppelen we ons los van de gekende mondelinge traditie, die volgens ons enerzijds gebaseerd is op de tijdlijnen van 100 jaar geleden waarin meer ruimte was in het dagdagelijks leven. Anderzijds op een tekort / angst mindset dat de gegeven informatie niet dienstbaar zou zijn. Het is belangrijk dat men de informatie op een multidimensionale manier tot zich krijgen (video, schrift, audio, online en live), om zo de wijsheden ook effectief in alle velden tot zich te laten. Ook kiezen we er bewust voor om geen begrenzingen maar eensgezindheid naar buiten te brengen. Ook blijft men hier levenslang toegang tot hebben, zodat men kan mee evolueren met de energie van het collectief, aangezien deze nu in snel tempo evolueert.

Geschiedenis: het ontvangen en toe laten van de geschiedenis is een belangrijk onderdeel van de energie overdracht en het compleet openzetten voor de gelinkte frequenties. Het maakt deel uit van het proces en bewustwording van diens plek hier als ziel.

Geld: dit element is vaak het element waar de hoogste drempel ligt voor velen, omdat dit binnen het huidige collectief nog een thematiek is dat diep aan het transformeren is. Alsook er nog vaak beoordeeld wordt op spiritualiteit en geld, hier ligt voor vele nog een trauma of ongheelde overtuigingen. Het vormt namelijk de brug tussen de spirituele / niet-materiële dimensie en de aardse / materiële dimensie. Het is een methodiek gecreëerd door het universum voor pure heling, aangezien geld op zich zelf volledig neutraal is en dus voornamelijk fungeert als symboliek en spiegel. Ieder level binnen de Reiki New Earth stroming draagt een energie uitwisseling gelinkt aan een bedrag, geïnspireerd op de oorspronkelijke bedragen binnen de Usuï stroming. Hieronder delen we extra informatie over de energie uitwisseling per level. De energie achter deze bedragen, vragen een groter begrip van de student met betrekking tot de energetische overdracht en balans. De wereld draait op balans. Spirituele ontwikkeling alleen weggeven, draagt dus niet bij tot die balans.

Richtlijnen: naast de vijf leefregels overgedragen via de Usuï traditie, ontvang je nog twee richtlijnen die bijdragen aan je groei en draagkracht binnen de huidige tijdlijnen. Het toelaten van deze richtlijnen opent een veld van vragen, die je dichterbij je eigen kern brengen. Alsook vergemakkelijken ze het pad naar bewustwording.

Community: het pad naar eenheid is te vinden in jezelf compleet te laten dragen binnen je pad en te verbinden met zielen die een gelijkaardig pad van bewustwording bewandelen. De RNE community draagt een gigantische impact bij aan diegene die het toelaten. Delen = Helen en dat observeren we sterk. Ieder level heeft een eigen community en draagt een eigen energie uit binnen het collectieve bewustzijn. Je hoeft het werkelijk niet langer alleen te doen.

​Schrijf je hier in voor de New Earth reiki level two bij Elizabeth